محلول کارخانه ساخت ماسه مصنوعی توسط دولت کارناتاکا