هزینه کم دارای گواهینامه کارخانه توپ کوچک برای فروش