بهترین روش برای طراحی کارخانه خرد کردن بسیار خوب است