که در آن به خرید 40 20 یا 40 60 مش شن و ماسه در تولسا