نقشه غنا را نشان می دهد که استخراج طلا در مقیاس کوچک در منطقه شرق بالا